<div align="center"> <h1>Bogna i Radek</h1> <h3>Podróże Bogny i Radka Pawłowickich</h3> <p>podróże, Europa, Azja, Indie, Nepal, backpacking</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.bognairadek.pl" rel="nofollow">http://www.bognairadek.pl</a></p> </div>